icon

İnşaat Yüksek Mühendisi & Hukukçu

Alptekin
AYDIN

iconicon

Hakkımda

insaat ve hukuk


Alptekin Aydın

İnşaat Yüksek Mühendisi & Hukukçu

 

1983 yılında Trabzon’da doğdum. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimimi Giresun’da, Lisans eğitimimi  2005 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra Yapı Denetim şirketinde kısa bir süre sonrasında askerlik hizmeti dönüşü Limak İnş. bünyesinde bir süre çalıştıktan sonra 2007 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladım. Burada öncesinde Yapı Denetim Görevlisi sonrasında da Sanat Yapıları Şefliği görevimden sonra İnşaat Yapım Şube Müdürü olarak görev yaptım.

Çalışma hayatım boyunca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi hem özel sektörde hem toplamda 100 den fazla yaya üstgeçidi, ard germe – ön germe köprüler ve köprülü kavşaklar, kongre merkezleri, olimpik yüzme havuzları, spor salonları, itfaiye binaları vs.. gibi üst yapı inşaatlarının sözleşmelerinin yönetimi, proje uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi, ihale komisyon üyelikleri ve başkanlıkları görevlerinde bulundum. Bunun yanında Ankara Mahkemeleri nezdinde bilirkişilik ve kayyumluk görevleri icra etmekteyim. Bu süreçte Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ile Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde İnşaat Sözleşmeleri Hukuku yüksek lisans eğitimlerimi tamamladım. 

Ayrıca, network kurulumu ve yönetimi konusunda CCNP sertifikası ve B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikası sahibiyim.

Mühendislik

Özel sektör ve kamuda geçirilen 20 yılın ardından elde edilen tecrübenin, bilgi ve birikimle bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan eserler

 • Keşif
 • Metraj
 • Maliyet Çalışması
 • Yaklaşık Maliyet Çalışması
 • Yol altyapısı
 • Menfezler
 • Dayanma yapıları (gabion, toprakarme, kaya bulonu vb.)
 • Sanat yapıları
 • Betonarme kazık imalatları
 • Köprüler (Öngerme, ardgerme, çelik, asma, halat destekli köprüler)
 • Tüneller (Karayolu, metro)
 • Yol üst yapısı
 • Beton yollar
 • Karayolu yaya köprüleri (Yaya üst geçitleri)
 • Köprülü kavşaklar
 • Yol geotekniği
 • Yol projesi
 • Trafik planlaması
 • Şantiye yönetimi ve organizasyon
 • Kazı işleri
 • İş güvenliği
 • Keşif
 • Metraj
 • Maliyet Çalışması
 • Yaklaşık Maliyet Çalışması
 • Yağmur suyu hattı imalatları
 • Pis Su (kanalizasyon) hattı imalatları
 • İçme suyu hattı imalatları
 • Galeri sistemleri
 • Drenaj sistemleri
 • Boru ve iletim hatları
 • Su depolama sistemleri
 • Zemin güçlendirme
 • Yol altyapı imalatları
 • Dekapaj işleri
 • Keşif
 • Metraj
 • Maliyet Çalışması
 • Yaklaşık Maliyet Çalışması
 • Betonarme yerüstü yapılar, binalar
 • Çelik ve ahşap yapılar
 • Prefabrik yapılar
 • Yapım yönetimi ve yapı İşletmesi
 • İnşaat yönetimi
 • İş güvenliği
 • Yapı malzemeleri
 • Endüstriyel sanayi yapıları
 • Yüksek katlı binalar
 • İnşaat planlama ve tasarım
 • Toplu konut projeleri
 • İş merkezleri
 • Alışveriş merkezleri, kongre merkezileri
 • Dini tesisler
 • Hastaneler
 • Okul kompleksleri
 • Lüks konutlar
 • Kamu tesisleri, İdari binalar, depo, antrepo
 • Villalar ve gayrimenkul geliştirme projeleri

Hukuk

İhale, Sözleşme, İnşaat, Gayrimenkul ve İmar Hukuku yalnızca hukuki değerlendirmeyle sonuç alınabilecek alanlar olmayıp teknik bilginin de en az hukuki bilgi kadar gerekli ve değerli olduğu alanlardır.

 • İhale dosyası hazırlanma süreci
 • Aşırı düşük teklif savunma hazırlama süreci
 • İdareye şikayet başvuru süreci
 • Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvuru süreci
 • İdari Yargıda iptal davası süreci
 • Sözleşme yönetimi
 • Fiyat farkı uygulamasında ortaya çıkan uyuşmazıklar
 • Yeni birim fiyat uygulamasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • İş artış/eksilişi kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Süre uzatımı hususunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Sözleşme feshi ve tasfiyesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Geçici ve kesin hakediş düzenlemelerinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Hakedişlerden yapılan kesintilere istinaden ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Alt yüklenici çalıştırılmasına istinaden ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Sözleşmenin devredilmesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması
 • İnşaat sözleşmelerinin yönetimi
 • Yapı kooperatifi yönetimi
 • Yapı kooperatifi işlemlerinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • İnşaatçı ipoteği
 • Yüklenici – alt yüklenici sözleşmeleri arasındaki uyuşmazlıklar
 • Hakediş düzenlenmesi sırasında doğan uyuşmazlıklar
 • Genel inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve yönetimi
 • Arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve yönetimi
 • Ecr-i misil ihtilaflarının çözümü
 • İzale-i şüyu hususunda yaşanan ihtilafların çözümü
 • Gayrimenkul satış sözleşmelerinin hazrılanması
 • Kira sözleşmleri hususunda yaşanan ihtilafların çözümü
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve denetimi
 • Tapu tescili hakkında yaşanan ihtilafların çözümü
 • Tapı iptali hakkında yaşanan ihtilafların çözümü
 • Gayrimenkul ortaklıkları hakkında yaşanan ihtilafların çözümü
 • Kat mülkiyeti hakkında yaşanan ihtilafların çözümü
 • Konut projelerinin geliştirilmesi sürecinde ortaya çıkan ihtilafların çözümü
 • Önalım (şufa) hakkı nedeniyle ortaya çıkan ihtilafların çözümü
 • İrtifak hakkı hususunda ortaya çıkan ihtilafların çözümü
 • Tahliye sürecinde ortaya çıkacak ihtilafların çözümü
 • İmar planları ile ilgili yaşanan ihtilafların çözümü
 • Kamulaştırma (istimlak) ihtilaflarının çözümü
 • Kamulaştırma bedeli ihtilaflarının çözümü
 • Kamulaştırmasız el atma ihtilaflarının çözümü
 • Kaçak yapılar hakkında yaşanan ihtilafların çözümü
 • Yıkım kararları hakkında yaşanan ihtilafların çözümü
 • Yapı ruhsatı hakkında yaşanan ihtilafların çözümü
 • Yapı iskanı hakkında yaşanan ihtilafların çözümü
 • Yapı denetim hizmetleri ile alakalı yaşanan ihtilafların çözümü
 • İmar planı değişikliklerinden doğacak tazminat talepleri
 • İhtilaflar ile alakalı dava süreçleri
 • Memur disiplin cezalarının itirazı ve iptali
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptali
 • İdari cezalara karşı itirazlar ve iptaller
 • İdarenin sorumluluğu kapsamındaki tazminatlar

İletişim

iletisim

Alptekin Aydın

İnşaat Yüksek Mühendisi & Hukukçu